Certifikace

Vedení společností vychází z vize vlastního růstu, která je založena na komplexním uspokojení požadavku zákazníka, a to od poradenské činnosti, konzultací a přednášek k novým i stávajícím výrobkům pro trakční soustavy a energetiku, až po samotnou realizaci prodeje zboží.
V jednotlivých oblastech jsou hlavní zásady stanoveny následovně:

PRO OBLAST ŘÍZENÍ KVALITY

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem podnikatelského seskupení, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě;
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti;
 • základními pravidly vystupování pracovníků seskupení je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování, vysoká profesionalita a odborná úroveň,
  spolehlivost a serióznost;
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společností spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb
  a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů.

PRO OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

 • společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejich podnikatelských aktivit;
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá;
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces využití nebo odstraňování odpadů;
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovanými stranami, poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí;
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
certifikát QMS QMS certificate certifikát EMS EMS certificate POLITIKA KVALITY a EMS
Profil společnosti | Sortiment | Certifikace | Reference | Konkakty
Tvorba webových stránek Kleindesign.cz | Copyright © BOHEMIA PRO-LAN s.r.o. | PageRank.cz | PROLAN