Profil firmy BOHEMIA PRO-LAN s.r.o.

Historia działalności gospodarczej założycieli spółki – osób zawodowo znających dziedzinę układów izolacyjnych – może być datowana już od roku 1993. W ramach podjętych starań w celu świadczenia klientom ponadstandardowych usług o najwyższej jakości w roku 1998 nastąpiło powołanie spółki BOHEMIA PRO-LAN s. r. o., która głównie zajmuje się działalnością handlową i budowlaną.

Podczas swojej działalności spółka BOHEMIA PRO-LAN znalazła swój stały krąg odbiorców i dostawców. Do wieloletnich czeskich i słowackich klientów w zakresie energetyki i sieci przesyłowych zaliczają się spółki ČEZ, ČEPS, Východoslovenská energetika, Středoslovenská energetika, SEPS i współpracujące spółki montażowe. Zapewniamy nie tylko dostawy porcelanowych i epoksydowych izolatorów wiszących i wsporczych, dla przemysłu elektrotechnicznego, ale również porcelanowych i epoksydowych kompozytowych izolatorów wiszących i wsporczych dla wysokich i bardzo wysokich napięć, gdzie reprezentujemy jednego z największych europejskich producentów - LAPP Insulators GmbH. Od roku 2004 spółka BOHEMIA PRO-LAN rozpoczęła również akredytowanie się w dziedzinie instalacji elektrycznych i technologii dla resortu transportu kolejowego Republiki Czeskiej, w którym to zakresie ma niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Elementem prowadzonej działalności jest również montaż, naprawy, rewizje i badania wydzielonych urządzeń elektroenergetycznych na całym terytorium Republiki Czeskiej.


Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

W dniu 18. 04. 2011 uruchomiliśmy nasze zaktualizowane strony internetowe. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje o kompleksowych dostawach dla potrzeb energetyki.
więcej nowości

telefon: +420 596 616 364

e-mail: bohemiaprolan@
bohemiaprolan.cz

Profil firmy | Asortyment | Certyfikowanie | Referencje | Konkakty
Web Design Kleindesign.cz | Copyright © BOHEMIA PRO-LAN s.r.o. | PageRank.cz | PROLANTOPlist